Ch Alpha Osteo, 30 kesicki

Бренд:

3,250 ден

CH Alpha OSTEO e нов пронајдок за секој ортопед, трауматолог, но и за секој од вас. Активната и главна компонента FORTIBONE го стимулира колагенот директно во коската и го враќа здравјето, стабилноста и флексибилноста

30 кесички

Количина:

Опис

FORTIBONE® – ОНА ШТО НЕДОСТАСУВА ВО ОДР2УВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО НА КОСКИТЕ!

На коските им е потребно повеќе од калциум.

Суплементите со калциум ги има насекаде, но сепак се повеќе и повеќе луѓе страдаат од остеопороза и остеопенија. Коската е мешавина на минерални кристали содржани во колагенскиот матрикс. Сами по себе, кристалите се екстремно кршливи.

Исто како мостовите што се градат од бетон и челик, колагенот во коските е есенцијален за еластичност и флексибилност на коските. Многу е важно скелетниот систем да се одржува здрав.

Остеопорозата е состојба што се карактеризира со ниска коскена маса и микро-архитектонско пропаѓање на коскеното ткиво, што доведува до зголемување на кршливоста на коските и следствено, на висок ризик од фрактури.

Остеопенија, пак, како претходна, рана фаза на остеопороза, може да започне уште на возраст од 35 години, кога коскената маса прогресивно се намалува. Можноста од фрактури се зголемува со зголемуванжње на возраста. Ризикот од здобивање со фрактура на коските се дуплира на секои десет години за обата пола.

FORTIBONE® ја стимулира синтезата на колагенскиот матрикс на коската

Специфичните пептиди на FORTIBONE® ги стимулираат клетките на коската да ја зголемат синтезата на компонентите на коската, како што е колагенот.

Пептидите имаат еден вид на “ефект на сигнализирање“ на остеобластите да ја балансираат деградацијата на колагенот во екстрацелуларниот матрикс на коските, што е основа на минерализацијата на коските.

Дополнително, FORTIBONE® влијае на дегенеративниот процес што се одвива во коските, со тоа што ја намалува активноста на остеокластот. Резултат на тоа е значително повисока синтеза на колагенскиот матрикс на коската.

Клинички докажано дека го подобрува здравјето на коската.
Поединечни, перспективни, студии по принцип на случаен избор, плацебо-контролирани и двојно-слепи студии го покажаа потенцијалот на FORTIBONE®.
Во период од 12 месеци, 180 жени со редуцирана коскена маса учествуваа во терапија со дневна доза од 5 грама FORTIBONE® или плацебо. Беа измерени промените во дензитетот (густината) на коските во “рбетот и вратот на бутната коска, кај пациенти, со помош на DXA скенери.

Конзумирањето на FORTIBONE® покажа значителни промени во густината, дензитетот на коската.

Резултатите покажаа видливо покачување на минералната густина на коската, откако беше воведен FORTIBONE® како суплемент кај жени кои патат од остеопенија и остеопороза. Резултатите индицираат на анаболички ефект.

FORTIBONE® е многу интересна опција за намалување на дегенерацијата на коските.

Сеуште немате прегледено производи